เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี,อบต.บางกะพี้ดงพลับ ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ

ตำบลบางกะพี้
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
15110

โทรศัพท์ 036-700-052
โทรสาร 036-700-052

0.01s. 0.50MB