นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 16,523 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ธ.ค. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
9 ธ.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
23 ก.ย. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
16 ส.ค. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
5 ส.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
5 ส.ค. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
7 มิ.ย. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
7 มิ.ย. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
6 เม.ย. 62รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  แชร์  
29 มี.ค. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
25 มี.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
13 ก.พ. 62กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
12 ก.พ. 62กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
6 ก.พ. 62นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
22 ม.ค. 62เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
21 ก.ย. 61กิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม) แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา