เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ี 26 กันยายน 25623626 ธ.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒3518 ธ.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒309 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสมัายสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 25623326 ก.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒2923 ก.ย. 62
รายงานการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 3222 ส.ค. 62
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิ.ย. 623118 ส.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒2716 ส.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒255 ส.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒285 ส.ค. 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 25623214 มิ.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒247 มิ.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒347 มิ.ย. 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 386 เม.ย. 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 236 เม.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒1929 มี.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒2025 มี.ค. 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 2614 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒1913 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒2112 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB