เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ี 26 กันยายน 2562826 ธ.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒518 ธ.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒59 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสมัายสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562526 ก.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒523 ก.ย. 62
รายงานการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 522 ส.ค. 62
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิ.ย. 62418 ส.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒516 ส.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒55 ส.ค. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒55 ส.ค. 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2562514 มิ.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒57 มิ.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒57 มิ.ย. 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 66 เม.ย. 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 76 เม.ย. 62
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒429 มี.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒425 มี.ค. 62
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 414 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒413 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒512 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB