หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ
อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายแผ่นอะลูมิเนียมพิมพ์หมึกติดหน้าห้องสำนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องขอความร่วมมือยกเว้นสูบน้ำในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อทำนาและพืชทางการเกษตรทุกประภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อชุดกล้อง CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อไฟสปอร์ตไลท์ LED (FLOOD LIGHT LED) กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บริเวณถนนเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะพี้ ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลดงพลับ หมู่ที่ 4 ต.บางกะพี้ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 เมตร จากทางบ้านริมคลองนายศักดิ์ดา คลับพลัน ถึงบ้านนายภูวิน ยิ่งคำแหง หมู่ที่๕ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายภายในหมู่บ้านแคสูง ช่วงสามแยกวัดแคสูง หมู่ที่ 3 ต.ดงพลับกว้าง 3 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 333 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางกะพี้ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บางกะพี้ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางกะพี้หมู่ที่ 4 ต.บางกะพี้ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนช่วงสะพานวัดวังเหนือหมู่ที่ 6 ต.บางกะพี้กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนข้างวัดบางกะพี้น้อย หมู่ที่ 4 ต.บางกะพี้กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]ซื้อของรางวัลสมนาคุณสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหนือเขต ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]จ้างออกแบบโครงสร้างและรับรองรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างสะพานสาธารณะ คอนกรีตเสริมเหล็กคลองหนองไม้เสียบเชื่อมต่อหมูบ้าน หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ต.บางกะพี้ อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-425-4856
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036-700-052 โทรสาร : 036-700-052
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ
จำนวนผู้เข้าชม 556,354 เริ่มนับ 24 ต.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10