นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 16,474 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ธ.ค. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 12/2561 แชร์  
29 พ.ย. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 11/2561 แชร์  
29 ต.ค. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 10/2561 แชร์  
26 ก.ย. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งท่ี่ 9/2561 แชร์  
26 ส.ค. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 8/2561 แชร์  
27 ก.ค. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 7/2561 แชร์  
28 มิ.ย. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2561 แชร์  
30 พ.ค. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2561 แชร์  
28 เม.ย. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2561 แชร์  
3 มี.ค. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที 3/2561 แชร์  
8 ก.พ. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2561 แชร์  
22 ม.ค. 61รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา