นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 16,555 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล

  นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ

 • นายอานุ พางาม

  รองนายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ

 • นายวีระศักดิ์ เมืองสอน

  รองนายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ

 • นายอดุลย์ ดาษดา

  เลขานุการนายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ

เปลี่ยนภาษา