นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 16,448 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มี.ค. 64ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง ลบ.ถ74-004 ถนนเข้าไร่บางกะพี้-บ้านสี่ภาคหมู่ 4 บ้านโนนตาลต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลำบุรีงบประมาณ 1050000 บาท แชร์  
29 ม.ค. 64สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างกรณีต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
29 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหนองไม้เสียบจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงเมรุวัดวังใต้หมู่7ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสถียร ชื่นแช่มถึงถนน คสล.สาบกลางหมู่บ้าน ม.3 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ี จ.ลพบุรี แชร์  
7 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนนลาดยางทางเข้าบ้านดงพลับถึงสระน้ำนายทองเงิน ธรรมจิตร์ หมู่1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
7 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ำทางเข้าไร่ หมู่ 3หมู่1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
5 ม.ค. 64โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสถียร ชื่นแช่มถึงถนน คสล.สาบกลางหมู่บ้าน ม.3 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
5 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหนองไม้เสียบจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงเมรุวัดวังใต้หมู่7ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
5 ม.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ำทางเข้าไร่ หมู่ 3หมู่1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
5 ม.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนนลาดยางทางเข้าบ้านดงพลับถึงสระน้ำนายทองเงิน ธรรมจิตร์ หมู่1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
5 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ี จ.ลพบุรี แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางกะพี้ ( ดงพลับ ) หมู่1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งหนองไม้เสียบหลังวัดวังใต้ หมู่7 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมูจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงนานางกัลยา เชียรหวี หมูที่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำจากถนนลาดยางถึงนานายอ้าย ขจรจันทร์ หมู่2 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
4 ธ.ค. 63จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมูจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงนานางกัลยา เชีวรหวี หมูที่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
4 ธ.ค. 63จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองหนองไม้เสียบหลังวัดวังใต้ หมู่ 7 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 53 รายการ
เปลี่ยนภาษา