เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ5114 เม.ย. 63
โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒727 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ8428 ม.ค. 63
เชิญเที่ยวงานทุ่งทานตะวันบานที่บ้านดงพลับ30612 ธ.ค. 62
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒784 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ ตำบลบางกะพี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒830 ต.ค. 62
ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปีงบประมาณ 256311629 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลบางกะพี้410 ต.ค. 62
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธาณสุข(อสม.) ปี ๒๕๖๒530 ก.ย. 62
โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒430 ก.ย. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒527 ก.ย. 62
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อสร้างสุขภาพ ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒527 ก.ย. 62
โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒527 ก.ย. 62
โครงการ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒527 ก.ย. 62
โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒527 ก.ย. 62
โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒527 ก.ย. 62
โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดั ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก627 ก.ย. 62
โครงการจัดทำพรมเช็ดเท้า425 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง/แผนผังขั้นตอนการบวนการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์12810 ต.ค. 61
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)21521 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB