เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ10914 เม.ย. 63
โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒5027 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ12728 ม.ค. 63
เชิญเที่ยวงานทุ่งทานตะวันบานที่บ้านดงพลับ37012 ธ.ค. 62
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒1314 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ ตำบลบางกะพี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒3630 ต.ค. 62
ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ประจำปีงบประมาณ 256315129 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลบางกะพี้3110 ต.ค. 62
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธาณสุข(อสม.) ปี ๒๕๖๒3430 ก.ย. 62
โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒3130 ก.ย. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3727 ก.ย. 62
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อสร้างสุขภาพ ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3627 ก.ย. 62
โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3627 ก.ย. 62
โครงการ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3827 ก.ย. 62
โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3627 ก.ย. 62
โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3527 ก.ย. 62
โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดั ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก4127 ก.ย. 62
โครงการจัดทำพรมเช็ดเท้า2625 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง/แผนผังขั้นตอนการบวนการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์15410 ต.ค. 61
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารในสำนักงาน (ลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม)27521 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB