เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒5127 ก.พ. 63
โครงการป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ ตำบลบางกะพี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒3630 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลบางกะพี้3110 ต.ค. 62
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธาณสุข(อสม.) ปี ๒๕๖๒3430 ก.ย. 62
โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒3130 ก.ย. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3727 ก.ย. 62
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อสร้างสุขภาพ ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3627 ก.ย. 62
โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3627 ก.ย. 62
โครงการ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3827 ก.ย. 62
โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒3627 ก.ย. 62
โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดั ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก4127 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB