เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒1727 ก.พ. 63
โครงการป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ ตำบลบางกะพี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒1530 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลบางกะพี้1210 ต.ค. 62
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธาณสุข(อสม.) ปี ๒๕๖๒1230 ก.ย. 62
โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1130 ก.ย. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒1227 ก.ย. 62
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อสร้างสุขภาพ ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒1227 ก.ย. 62
โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒1227 ก.ย. 62
โครงการ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒1227 ก.ย. 62
โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒1327 ก.ย. 62
โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดั ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก1427 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB