นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 16,415 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ก.พ. 63โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒ แชร์  
30 ต.ค. 62โครงการป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ ตำบลบางกะพี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
10 ต.ค. 62โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลบางกะพี้ แชร์  
30 ก.ย. 62โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธาณสุข(อสม.) ปี ๒๕๖๒ แชร์  
30 ก.ย. 62โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
27 ก.ย. 62โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒ แชร์  
27 ก.ย. 62โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อสร้างสุขภาพ ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒ แชร์  
27 ก.ย. 62โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒ แชร์  
27 ก.ย. 62โครงการ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒ แชร์  
27 ก.ย. 62โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ตำบลดงพลับ ปี ๒๕๖๒ แชร์  
27 ก.ย. 62โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดั ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา