เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล

  นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ

 • นายอานุ พางาม

  รองนายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ

 • นายวีระศักดิ์ เมืองสอน

  รองนายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ

 • นายอดุลย์ ดาษดา

  เลขานุการนายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ0.01s. 0.50MB