เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าไร่บางกะพี้-บ้านสี่ภาคหมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1615 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดงพลับ-วังจั่น หมู่ที่ ๒ บ้านดงพลับ ตำบลดงพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1615 พ.ค. 63
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุก ผสมซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าไร่บางกะพี้-บ้านสี่ภาคหมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)148 พ.ค. 63
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดงพลับ-วังจั่น หมู่ที่ ๒ บ้านดงพลับ ตำบลดงพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)128 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ แบบชั้นเดียว พื้นที่อาคาร ๖๔๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)147 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ แบบชั้นเดียว พื้นที่อาคาร ๖๔๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1514 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2562)310 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน2562)315 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมตลิ่งสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 5 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วงเงินงบประมาณ 25,000 บาท725 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ม.5 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี825 มิ.ย. 62
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง719 มิ.ย. 62
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง619 มิ.ย. 62
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ619 มิ.ย. 62
โครงการซ่อมแซมตลิ่งสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.5 ต.บางกะพี้717 มิ.ย. 62
ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำ ม.5 ต.บางกะพี้717 มิ.ย. 62
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่2 ตำบลบางกะพี้717 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร718 เม.ย. 62
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง718 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)416 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา718 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB