นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 16,500 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมูจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงนานางกัลยา เชียรหวี หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
4 ธ.ค. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองหนองไม้เสียบหลังวัดวังใต้ ม.7 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
4 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำจากถนนลาดยางถึงนานายอ้าย ขจรจันทร์ หมู่ 2 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
2 ธ.ค. 63ซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางกะพี้(ดงพลับ) หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายทวี ศรีทรงเมืองถึงนานายบัญญัติ เหลืองอร่าม ม.3 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายละมูล ภูมิพลับ ถึงที่ ส.ป.ก.หมู่ 5 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางวาสนา ชาลา ถึงสระน้ำนายทองเงิน ธรรมจิตร์ ม.3 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
8 ก.ย. 63โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางเรณู หล้าวงษาถึงคลองหนองไม้เสียบ ม.2 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
8 ก.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมู หมู่ที่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
8 ก.ย. 63โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.จากบ้านนางวันที บรรจงเก็บ ถึงบ้านนางละมูล ศรีจำปา ม.6 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
26 ส.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนน ค.ส.ล.เดิมถึงบ้านนายละมูล ภูมิพลับ ม.2.5 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
24 ส.ค. 63โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนองไม้เสียบ บริเวณหน้าบ้านนางหนึ่งฤทัย วณาวรรณ์ ม.4ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดวงพรรัตน์ สิงหาถึงบ้านนายพีระพงษ์ บรรจงเก็บม.6 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหนองไม้เสียบจากบ้านนางชื่นใจ ศรีจำปา ถึงบ้านนายบุญจันทร์ บุญทา ม.5 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายวัฒนา สืบสายถึงบ้านนายมน สันทารุนัย ม.2 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
19 มิ.ย. 62ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง แชร์  
19 มิ.ย. 62ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง แชร์  
19 มิ.ย. 62ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ แชร์  
26 ก.พ. 62ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง แชร์  
26 ก.พ. 62ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 35 รายการ
เปลี่ยนภาษา