นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 16,529 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร 1 )ในรอบเดือน ธันวาคม 2562  แชร์  
29 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
31 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ผด.2) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 ก.ย. 62คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 แชร์  
25 ก.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 แชร์  
25 ก.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 แชร์  
25 ก.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 แชร์  
25 ก.ย. 62แผนจัดหาพัสดุ 2562 (ผด.2) แชร์  
25 ก.ย. 62แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.1) แชร์  
0 3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (กรกฎาคม - กันยายน) แชร์  
0 3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (เมษายน - มิถุนายน) แชร์  
0 3รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปี 2561 (มกราคม - มีนาคม) แชร์  
0 3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม) แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา