นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 16,463 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 63คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
1 ก.ย. 63สขร.ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
15 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าไร่บางกะพี้-บ้านสี่ภาคหมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
15 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดงพลับ-วังจั่น หมู่ที่ ๒ บ้านดงพลับ ตำบลดงพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 พ.ค. 63เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุก ผสมซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าไร่บางกะพี้-บ้านสี่ภาคหมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 พ.ค. 63เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดงพลับ-วังจั่น หมู่ที่ ๒ บ้านดงพลับ ตำบลดงพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
7 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ แบบชั้นเดียว พื้นที่อาคาร ๖๔๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
1 พ.ค. 63สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
14 เม.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ แบบชั้นเดียว พื้นที่อาคาร ๖๔๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
1 เม.ย. 63สขร.ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
1 ม.ค. 63สขร.ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
1 พ.ย. 62สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) แชร์  
1 ต.ค. 62แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา