เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562

วันที่ 25 ก.ย. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

งวดที่4 กค-กย62.pdf2.35 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB