นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 225 คน

เยี่ยมชม 16,536 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 ธ.ค. 62รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ี 26 กันยายน 2562 แชร์  
26 ก.ย. 62รายงานการประชุมสมัายสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 แชร์  
22 ส.ค. 62รายงานการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  แชร์  
18 ส.ค. 62รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิ.ย. 62 แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2562 แชร์  
6 เม.ย. 62รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  แชร์  
14 ก.พ. 62รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2562  แชร์  
30 ต.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
24 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 แชร์  
14 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
25 พ.ค. 61รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
23 เม.ย. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
6 ก.พ. 61รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา