เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร 1 )ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562136
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562134
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ผด.2)135
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563133
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562136
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562133
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561134
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562134
แผนจัดหาพัสดุ 2562 (ผด.2)132
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.1)160
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (กรกฎาคม - กันยายน)169
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (เมษายน - มิถุนายน)171
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)179
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม)173

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB