เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร 1 )ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 154
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562154
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562150
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ผด.2)151
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563148
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562151
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562149
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561151
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562150
แผนจัดหาพัสดุ 2562 (ผด.2)147
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.1)182
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (กรกฎาคม - กันยายน)183
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (เมษายน - มิถุนายน)184
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)195
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม)185

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB