นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 240 คน

เยี่ยมชม 16,538 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562 แชร์  
28 ธ.ค. 61งบแสดงฐานะทางการเงิน  แชร์  
30 ต.ค. 61การใข้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา