หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ
อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
“ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการศึกษา เพิ่มผลผลิตการเกษตร
เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตปลอดภัยอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.บางกะพี้ดงพลับ
 
 
  เป้าประสงค์
 
  ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนสืบทอด
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา
และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ
และเกษตรกรรม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
  กลยุทธ์
 
  พัฒนาระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความ
มั่นคงและปลอดภัย
  ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน
 
   
คู่มือประชาชน
   
   
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
 
   
Link ที่น่าสนใจ  
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-425-4856
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036-700-052 โทรสาร : 036-700-052
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ
จำนวนผู้เข้าชม 556,309 เริ่มนับ 24 ต.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10